torsdag 24 april 2008

Tito Beltran i hovrätten

Tito Beltran ska preliminärt infinna sig
tisdag den 19 augusti 2008 i
Hovrätten för Västra Sverige
Box 40 , 401 20 Göteborg
(besöksadress: Packhusplatsen 6, Göteborg)
Mål nr B 2019-07 handläggs av rotel 14.
tel nr till hovrätten: 031 701 22 00
fax nr till hovrätten: 031 774 29 43
e-mail: hovratten.vastrasverige@dom.se
http://www.vastrahovratten.domstol.se/

Rättegångar och domar är till stor del offentliga. Tito Beltran har gett uttryck för att hans mänskliga rättigheter åsidosatts och att det svenska rättsväsendet skulle vara rasistiskt.
Vare sig du tror att en oskyldigt dömts i Ystad eller att en skyldig gått fri i Varberg är det intressant att se hur hovrätten dömer.
Hovrätten e-mailar domen till dig om du begär det!

Inga kommentarer: