måndag 16 mars 2009

Lilla Linnéa lever inte längre

och förundersökning pågår mot läkare som gett henne dödliga doser av både morfin och ett annat "ångestdämpande" medel. Undrar om Astrid Lindgren skulle velat ge namn åt ett sjukhus där man tillämpar dessa rutiner?

Läkare ska inte stå över lagen.

Min förövare ("läkare") fick hållas och åtalades aldrig. Socialstyrelsens inkompetenta personal gav honom dispens i 25 år trots alla hans övergrepp mot patienter.

Samma Socialstyrelse vill utreda Linnéas dödsfall före polisen...

Kvinnodagen 8 mars 2009

deltog jag på Klaragården med bilder och böcker. Några av mina läsare kom och hälsade på, vilket uppskattas. Tack!