torsdag 23 juni 2011

Om barnen igen ur mitt eget perspektiv

Jag blev flyttad från ett bra fosterhem till misär i biohemmet, därpå ett nytt fosterhem där jag våldtogs. Mina goda fosterföräldrar ville ge mig en trygg uppväxt, men stred för mig till ingen nytta. Efter 4½ års terapi +min bok Trasdocka (Ordfront 2006)+ Utredningen om vanvård i den sociala barnavården föreslås jag "kompensation" 250.000 kr men förstörd barndom kan inte kompenseras.

Här och nu gäller för barnen i Mark som bör återföras till Eva enligt FN:s barnkonvention och barnperspektivet.

Det tar lång tid innan skador från barndomen kommer i dagen, därför bör man handskas ytterst varsamt med barn och inte bolla dem hit och dit som man gjort i Marks kommun. Barnens bästa måste stå i främsta rummet, inte biomammans svårighet att samarbeta med fosterfamiljen i Mark. Den beror det kanske mer på henne själv än på fosterfamiljen. Har ingen tänkt på det?

onsdag 22 juni 2011

Barnen i Marks kommun flyttas inte

beslutade förvaltningsrätten idag.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2477988/fosterbarnen-i-mark-far-inte-komma-hem

Jag är oerhört ledsen och beklagar verkligen dagens beslut. Att tala om "ytterligare en separation" och den biologiska mammans bristande förtroende samt att bortse från expertutlåtandet om barnens anknytning till familjehemmet i Mark är inte att se till barnens intresse.

Att följa dessa barns resa genom livet är ingen rolig process när socialnämnden får sköta (eller rättare sagt missköta) det hela. Barnen omhändertogs under uppseendeväckande former då den äldsta var ca 11 månader. Den yngste nyfödde som blixtomhändertogs kände socialen inte ens till vid tillfället! Babyn, som var svårt undernärd och döende lades in på sjukhus och fick dropp. Utgången var oviss. Dessa två små hamnade i Mark hos en fosterfamilj som månat om dem i många år, men när soc får för sig (av ekonomiska orsaker?) att barnen ska slussas tillbaka till den biologiska modern börjar bekymren. Barnen börjar sängväta och ängslas inför umgänge med modern, som lever med en man som dömts för dels våldsbrott, dels sexualbrott mot barn. I stället för att företräda barnen enligt barnperspektivet och enligt FN:s deklaration om barnets rättigheter flyttar soc barnen till en annan familj och ytterligare en annan osv. Den biologiska mamman har ambulerat mellan tillfälliga adresser och där har ingen trygghet funnits. Dessa barns trygghet och fasta punkt har varit hos fosterfamiljen i Mark.

Förvaltningsrätten har nu fattat ett nytt vansinnigt beslut. De som betalar med sina liv är två ännu små barn, som gråter och längtar åter till den enda riktiga familj de haft.