lördag 26 april 2008

Playhouse Teater

Ja, ja, ja! Det var verkligen en aha-upplevelse att se sig själv stå där på scenen och försöka övertyga! Kort, intensivt och folkbildande tog sig Playhouse Teater an uppgiften och jag är tacksam för att jag fick ta del av programmet.
Jag ska försöka använda mina nyvunna kunskaper den 6 maj. Ett nytt och användbart verktyg mot vuxenmobbning förhoppningsvis.

Inga kommentarer: