måndag 24 november 2008

Tito Beltran, dagsläget

För att ett mål ska tas upp i Högsta domstolen krävs prövningstillstånd.

Det ger Högsta domstolen själv främst i fall där det är viktigt att få fram en dom som kan vara vägledande för landets tingsrätter och hovrätter.
En sådan dom kallas prejudikat.

Att man anser att hovrätten bedömt en sak fel, räcker således ej för att prövningsstillstånd ska ges.

Hovrätten är alltså i praktiken sista instans i de flesta mål.

I förra veckan tog Högsta Domstolen upp Tito Beltrans begäran om prövningstillstånd.
Högsta domstolen har lämnat över ärendet till JK, justitiekanslern, för yttrande. Det beräknas ta upp till fyra veckor..