tisdag 29 december 2009

Roman Polanski tackar för stöd

såg jag i tidningen idag. Är det andra gamla pedofiler som uttrycker sitt stöd? Eller är det cineaster som gärna överser med den store regissörens böjelse? Eller är det vanliga fans av kriminella som hört av sig?
Jag erbjuder inget stöd Roman.
Ditt offer kan inte ens tala om det du utsatt henne för! Hon har bett åklagaren att inte ta upp fallet, eftersom det blir så jobbigt för henne att återuppleva din våldtäkt.

Du är i fint sällskap!
En nobelpristagare adopterade och utnyttjade mängder av barn. Där hörde också folk av sig och gav stöd. Man tyckte t.ex. att en så fin person kunde ha sex med barn eftersom det förekom i den kultur barnen ifråga kom från. Man tyckte också att en så fin, generös och hänsynsfull person knappast kunde ha skadat barnen genom det sexuella utnyttjandet.

Ändå vittnade barnen om motsatsen.

Utvisa Roman Pedofilski s.f.s.m. och återuppta den avbrutna rättegången mot honom för våldtäkt av barn!

torsdag 24 december 2009

Kampen tillönskas en fortsatt God Jul

Hej Kampen och än en gång tack för ord med tyngd och betydelse för mig som ibland sjunker ner i självhatsträsket. Vi bekräftar varann, tror jag och det skulle vi inte kunna om vi höll tyst! Därför: envisas med att ta upp det opassande samtalsämnet! Om det är obehagligt att höra (eller läsa) - hur obehagligt är det då inte att genomleva?
Många varma och vänliga tankar sänder jag till dig i julnatten 2009. Mvh YD

måndag 28 september 2009

Roman Polanski

grips, utlämnas och ställs inför rätta? Ett 31 år gammalt övergrepp mot en 13-årig flicka som först blivit drogad, kan det verkligen vara rätt att han ställs till svars för det så långt efteråt? Ja, utan tvekan om man ser till de långsiktiga skador ett övergrepp ger.

Men offret själv säger ju idag att hon "gått vidare".. Nej, själva övergreppet förminskas inte av att offret idag ev. är rehabiliterat.
Jag ser med spänning fram emot vidare rapporter i media.

Mediarapporteringen kring Tito Beltran och andra kända förövare, som nu Roman Polanski, gör att ämnet kommit upp på agendan.
Tystade (och tysta) offer görs synliga..

måndag 20 juli 2009

Nu är det gjort!

Som offer frågar man sig ständigt hur mycket skit man ska behöva ta. Men det kommer en dag i en människas liv då hon känner att det är nog och övernog. Den dagen inföll för mitt vidkommande fredag den 17 juli. Då polisanmälde jag dr X för brytande av tystnadsplikt samt fru X för förtal (se brevet i föregående inlägg).
Nu kan brott styrkas. Datorer har IP-nr.
Yttrandefriheten måste försvaras!

måndag 13 juli 2009

Ett brev...

Nedan ett brev med tvivelaktigt innehåll.
Den 1/2 2009 (ev. tidigare) sände någon som påstår sig vara gift med min förövare detta till en av mina uppdragsgivare.
Nyligen vidarebefordrades det till mig.
Fetningen i texten är gjord av mig,
likaså borttagandet av namn, tel nr m.m.
Därefter har jag kursiverat.

----- Originalmeddelande -----

Hej!
Jag vet inte nu om jag kommer rätt,men jag utgår ifrän att jag kommer till Studieförbundet eller heter det Studiefrämjandet?

Jag skriver några rader till er med anledning av att jag häromdagen såg att ni er program den 3/2 har temat sexuella övergrepp och att Yvonne Domeij skall medverka med sin bok Trasdocka. Jag vill uppmärksamma er på att Pressens Opinionsnämnd fällde (namn på tidskrift) när man där publicerade Domeijs berättelse.För att göra det hela kort så är boken ett hopkok av sant återgivna händelser tillsammans med halvsanna och påhittade händelser och sjukliga fabuleringar.De allvarliga anklagelserna om brottslighet faller inom förtalsparagrafen och ni bör fundera över om ni som förbund vill delta i spridning av förtal.Jag är hustru till läkaren som Domeij anklagar och jag är innerligt trött på hennes förföljelse och framfart i olika medier.Till saken hör också att (person med anknytning till brevskriverskans make, samt nämnd i boken) deltar som Domeijs supporter och liksom Domeij åker hon runt i landet som expert på pedofili. Det hela är förstås en eländig och mycket sorglig historia för alla inblandade och jag är som sagt trött på eländet och tänker inte längre tolerera dessa två kvinnors terror.Jag vill alltså uppmärksamma er på dessa omständigheter. Jag har kontaktat två journalister som nu tittar på detta. Debatten runt Liza Marklunds bok har ju öppnat för en debatt om beteckningen " En sann berättelse".

(förnamn efternamn)
(yrkestitel)
Önskar ni mera information så går det bra att ringa mig på (riktnr tel.nr)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Min kommentar till ovanstående
som bortsett från förtal av mig
även innehåller felaktiga uppgifter:


Pressens Opinionsnämnd har inte fällt MIN berättelse däremot en journalists utsaga där han skildrar i stort sett samma sak. I den artikeln framträdde min förövare och medgav att han haft sex med mig när jag var hans minderåriga patient samt omhändertagen av Stockholms Stads Barnavårdsnämnd vilken han företrädde under 25 år som barnläkare på dispens utan läkarlegitimation.
Artikeln fälldes för att jag framträtt med foto och förnamn.
Dock reserverade sig flera ledamöter, vilket är mycket ovanligt.

".. fundera om ni som förbund vill medverka till att sprida förtal.."
Nej, men kanske om ni vill inskränka vår grundlagsskyddade yttrandefrihet: innan Trasdocka getts ut hotade brevskriverskan förlaget med stämning. Dess jurister granskade bokens innehåll men fann inget att anmärka på. Mycket riktigt, tre år senare har brevskriverskans stämningshot ännu ej satts i verket!

Det står "hustru till läkaren" i brevet med syftning på en person som inte var läkare vare sig då eller nu.
Då pga att han arbetade på dispens i 25 år.
Nu pga att han fråntagits den legitimation han sedermera skaffat.

Trasdocka marknadsförs inte som "en sann berättelse" men bygger på ett verkligt fall. Trasdocka är ett konstnärligt verk och samtidigt en allvarlig anklagelse mot Socialstyrelsen och Stockholms Kommun om brottslighet som möjliggjorts och därefter dolts av desamma, alltså inte enbart mot en specifik person även om brevskriverskan väljer den tolkningen. Trasdocka skildrar brott jag utsattes för som barn och som tystades ned av kollegor till den s.k. "läkaren" sedan både jag och en av mina vårdnadshavare larmat. Trasdocka används av Umeå universitet som referenslitteratur på två program och återfinns på Karolinska Institutets forskningsbibliotek pga sin skildring av långsiktiga skador och konsekvenser av sexuella övergrepp mot barn. Varje år delas både en trasdocka och boken Trasdocka ut till ansvariga politiker av organisationen ATSUB på "Trasdockans Dag". Trasdockan har genom ATSUB:s initiativ kommit att symbolisera det utnyttjade barnet.
Sedan Trasdocka publicerats har jag hållit föredrag på bibliotek och för gymnasieklasser från Lund till Umeå. Jag har även deltagit i Statens offentliga utredningar, S2006:05, Undersökningen om vanvård i den sociala barnavården, som hemligstämplas i 40 år. Därför har jag offentliggjort mina journaler som förövaren fört.
(Socialstyrelsen hade redan innan jag intervjuades gedigen kännedom om den som utsatt mig för sexuella övergrepp i barndomen: man har utrett honom vid två tillfällen och sedermera återkallat hans läkarlegitimation.)

Jag vill med emfas betona att jag inte pekat ut brevskriverskans make, det gör hon däremot själv och det har jag naturligtvis inget ansvar för.
Att det blev möjligt för henne att identifiera sin make är pga att han brutit sin tystnadsplikt och pekat ut mig som sin dåvarande patient.
Jag utsätts alltså än idag för brott och chikaneras av förövaren. Skillnaden är emellertid att jag nu blivit vuxen och vägrar vara offer.
Brevskriverskan som anhörig är även hon ett av förövarens brottsoffer, men har inte insett det än, utan lever i förnekelse.

torsdag 2 juli 2009

En pedofilhustrus viktigaste uppgift är att försvara sin make

Han gifter sig ju nämligen för att bygga en respektabel fasad bakom vilken han kan utveckla sin böjelse.

Min förövare lyckades undgå straffansvar pga att det hela tystades ned av kollegor och anhöriga till förövaren.
Min mamma tubbades till tystnad av honom med löftet om en sex rums insatslägenhet i Farsta. Det slutade med en bäddsoffa och två fåtöljer! Det bidde en tumme, således.
Sedan min bok publicerats har förövaren sökt kontakt två ggr med min åldriga mor och diskuterat mig som patient hos honom vilket självfallet är brott mot tystnadsplikten.

I dagsläget har hans nygamla hustru kontaktat min arbetsgivare och smutskastat mig, påstår att jag förföljer och terroriserar min (idag lastgamle) förövare. Jag känner att jag inte har tid att ägna mig åt dessa människor.
Jag tog kontakt med förövarens brorsdotter, en påstådd fostersyster, häromåret. Hon var helt klar över att jag utsatts för övergrepp av farbrodern. Jag var även i Frankrike och sökte upp bondgården jag hållits fången på samt min "fosterfars" hus, långt, långt därifrån.

Märkligt att någon vill tro en förövares utsaga..
Märkligt att någon tar till sin uppgift att försvara en förövare..
Märkligt att någon inbillar sig att sanningen går att dölja..
Nej lika lite som fräknar går att dölja går sanningen att dölja.

Lögnen reser i rekordfart runt jorden,
men sanningen går långsamt, strävsamt
sakta, sakta
tills hon kommer fram.
Läs Trasdocka!
Läs mina journaler förda av pedofile doktorn själv!
Jag har offentliggjort mina journaler!

onsdag 1 juli 2009

Inte bara fru Beltran

försvarar en make med pedofila böjelser..
I dag fick jag syn på ett vidarebefordrat mail som en förvirrad kvinna sänt till en studieorganisation: Virrigt prat om förtal och en fällning hos Pressens Opinionsnämnd, dit min förövare anmälde en tidningsartikel om mig 2002.

I artikeln framgick att jag utsatts för övergrepp som patient hos denne, som då vikarierade som läkare utan formell behörighet men på dispens av Medicinalstyrelsen, numera Socialstyrelsen. Enligt dennes utsaga var vi två unga människor som förälskade oss på hans arbetsplats dit han kommit som "ung nyutexaminerad läkare", men som sagt han hade inte tagit examen.

Jag var barn och patient hos denna person, vilket skildras i min bok Trasdocka. Jag kom som omhändertaget barn till Stockholms Stads Barnavårdsnämnd och fördes utomlands av "läkaren" som stängde in mig på en bondgård och utnyttjade mig sexuellt.
Undra på att jag drar mig för att gå till farbror doktorn och har fått läkarskräck...

måndag 16 mars 2009

Lilla Linnéa lever inte längre

och förundersökning pågår mot läkare som gett henne dödliga doser av både morfin och ett annat "ångestdämpande" medel. Undrar om Astrid Lindgren skulle velat ge namn åt ett sjukhus där man tillämpar dessa rutiner?

Läkare ska inte stå över lagen.

Min förövare ("läkare") fick hållas och åtalades aldrig. Socialstyrelsens inkompetenta personal gav honom dispens i 25 år trots alla hans övergrepp mot patienter.

Samma Socialstyrelse vill utreda Linnéas dödsfall före polisen...

Kvinnodagen 8 mars 2009

deltog jag på Klaragården med bilder och böcker. Några av mina läsare kom och hälsade på, vilket uppskattas. Tack!

fredag 16 januari 2009

På jakt efter sanningen bakom rubrikerna

Är i Skåne nu i närheten av Ystads tingsrätt där Tito Beltranrättegången med barnflickan hölls. Ska läsa in mig på bakgrunden... Återkommer.

måndag 5 januari 2009

Pedofilen Thomas Quick alias Sture Bergwall


förekommer ofta i media just nu pga mord han dömts för efter sina egna tillrättalagda erkännanden och det talas om miljonskadestånd...
Efter att ha tagit del av Lennart Håårds artikel i gårdagens AB Söndag är jag snudd på mållös. Lennart Håård skildrar kortfattat flera grova sexualbrott mot barn som Thomas Quick/Sture Bergwall dömts för, bl.a. under sin tjänstgöring som sjukvårdsbiträde då han en natt förgrep sig på en 9-årig pojke som var patient och som efter övergreppet blödande och avsvimmad föll ur sängen.
Skadestånd till Thomas Quick/Sture Bergwall? Tror inte det. Ge honom i stället munkavle så han slutar snacka skit med journalister, poliser, åklagare m.fl.