måndag 28 april 2008

Källarflicka i tjugofyra år

Natascha Kampuschs 8½ års fångenskap i en pedofils källare trodde väl alla var ett rekord som inte skulle kunna slås. 73-årige Josef Fritzl sägs nu ha intagit Wolfgang Priklopils förstaplats: i 24 år har han hållit dottern Elisabeth fången i källaren, förgripit sig på henne och dessutom fått sju barn med henne, som hon fött där nere och som han genetiskt, biologiskt och DNA-mässigt, kanske ej emotionellt och socialt, är både far och morfar till.
Tjugofyra år i en källare ständigt utsatt för sexuella övergrepp av sin fångvaktare, förövare och far. Hon blev gravid sex gånger och födde sju barn. Tre barn har kvarstannat i fångenskap med modern i källaren. Av de övriga fyra dog en pojke i ett tvillingpar tre dagar efter födseln och tre togs upp i huset till förövaren och hans hustru, sedan man påstått att den "försvunna" dottern lagt dessa barn utanför huset för att deras morföräldrar skulle ta hand om dem.

Det finns åtta eller nio offer i den här historien:
1: Elisabeth Fritzl, som utsatts för sexuella övergrepp av sin far sedan hon var 11 år och som hållits inspärrad av honom sedan 1984
2: Hennes avlidna odöpta gossebarn
3, 4 och 5: Hennes tre barn som fötts och kvarstannat i fångenskapen i källaren. Felix är i dag 5 år och Stefan 18 år. Det äldsta barnet, 19-åriga Kerstin ligger medvetslös på intensiven och svävar mellan liv och död
6, 7 och 8: Hennes tre barn, som fötts 1993, 1994 och 1997 (som skilts från sin mor och syskonen genom deras fångenskap) och bott hos morföräldrarna, en genom adoption och två som fosterbarn: Lisa 16 år, Monika 14 år och Alexander 11 år
9: Det eventuellt nionde offret kan vara Elisabeths mor, den 68-åriga lärarinnan Rosemarie Fritzl, förövarens hustru, mormor till alla makens och dotterns barn. Hon påstås ej ha känt till något om sin dotters och sina barnbarns fångenskap. Detta kan dock vara fel, varför jag reserverar mig.
Offren tas nu om hand av ett team psykologer.
www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1186079.svd
Reflexion:
Vad har landet Österrike för lagar och myndigheter när man utan vidare kan låta tre "hittebarn" få växa upp hos en pedofil som har fyra personer (varav tre barn) inspärrade i en källare???

Inga kommentarer: