måndag 28 september 2009

Roman Polanski

grips, utlämnas och ställs inför rätta? Ett 31 år gammalt övergrepp mot en 13-årig flicka som först blivit drogad, kan det verkligen vara rätt att han ställs till svars för det så långt efteråt? Ja, utan tvekan om man ser till de långsiktiga skador ett övergrepp ger.

Men offret själv säger ju idag att hon "gått vidare".. Nej, själva övergreppet förminskas inte av att offret idag ev. är rehabiliterat.
Jag ser med spänning fram emot vidare rapporter i media.

Mediarapporteringen kring Tito Beltran och andra kända förövare, som nu Roman Polanski, gör att ämnet kommit upp på agendan.
Tystade (och tysta) offer görs synliga..