lördag 30 juli 2011

Bosse Löthéns bok Jag älskar den pojken

Bosse Löthén tar fram saker som kanske inte var så tydliga i Patrik Sjöbergs bok Det du inte såg: beundran inför och beroendet av förövaren. Incestbrott kännetecknas av en obalans mellan den vuxne och barnet som drabbas. En vuxen har makt, tolkningsföreträde och trovärdighet i omvärldens ögon. En vuxen har också mer kännedom om lagar och rättigheter än vad ett barn har. Barnets maktlöshet inför förövaren illustreras i Löthéns bok, samtidigt som vuxenvärldens svek förtydligas med lärare som tittar bort och föräldrar som inte klarar föräldrarollen. Ramberättelsen fylls av musikaliska referenser och stockholmiana, bl.a. från kv. Mullvaden där jag själv en gång bodde.

Boken är lättläst och handlingen drivs framåt med citat ur punktexter och musikaliska förbilder. Det är ingen tung och svårmodig text att läsa även om den skildrar misshandel, övergrepp och självmordsförsök. Under ytan finns en obändig livslust och vilja till revansch.

Patrik Sjöbergs och Bosse Löthéns böcker ger röst åt pojkar som utnyttjas sexuellt. Jag älskar den pojken är ett utmärkt komplement till Det du inte såg. Rekommenderas varmt!

måndag 25 juli 2011

Jag älskar den pojken

Nu ska jag läsa Bosse Löthéns bok Jag älskar den pojken.
Jag blev rekommenderad att läsa den och började läsa.
Sedan kom något emellan.

Så häromdagen kommenterade Bosse Löthén inlägget På Utöya.
Nu ska det alltså bli läsa av!

söndag 24 juli 2011

På Utöya

har ett stort antal barn och unga mördats urskillningslöst och alla som försökt undfly och saknas har ännu inte återfunnits. Hur mycket media än talar om det kan det varken förklaras eller försvaras än mindre förstås.

Mina tankar går nu till de föräldrar
• som sörjer ett barn
• saknar ett barn
• som har ett svårt skadat barn som kanske inte överlever
• som har ett barn som "klarat sig" men med traumaskada

fredag 22 juli 2011

14-årig flicka bortförd

häromåret av medelålders kvinna som tog henne till Ingarö. Än idag är kvinnan, som gjorde sig skyldig till egenmäktighet med barn samt ev. även andra brott, inte identifierad. Flickan har sedermera återförts till hemmet. Tips emottages tacksamt.

måndag 18 juli 2011

Pressens opinionsnämnd om min förövare

http://www.po.se/faellningar/faellda-aerenden/229-utpekande-anklagelser-om-sexoevergrepp-foer-40-ar-sedan?qh=YT

detta skrevs av Pressens Opinionsnämnd flera år innan min bok Trasdocka kommit ut.

Faktum är att den artikel som åsyftas var startskottet för bokmanuset: pedofilen påstod sig där ha haft "ett långt kärleksfullt förhållande" med sin patient (dvs. det barn jag då var). Efter att ha läst detta exempellöst fräcka uttalande, där han alltså pådyvlade offret del i ansvaret för de övergrepp han begått skrev jag "Den svarta boken" som ligger sist i Trasdocka och Ordfront förlag antog manuset i det skicket, innan det ens var färdigskrivet.

I kommande avsnitt ska jag diskutera ordalydelser i ovanstående fällning. Att märka är att nämnden var oenig, vilket är synnerligen ovanligt. Vid eftertanke tyckte sig en ny i nämnden ha valt fel, men då var fällningen redan gjord.

lördag 16 juli 2011

Årets röst - Patrik Sjöberg

Stort grattis till Patrik Sjöberg som givit röst åt alla ohörda och osedda pojkar som utsatts och utsätts sexuellt! Grattis inte bara till äran utan även till pengarna och din härliga kommentar: Nu kan jag jobba hårdare!

torsdag 14 juli 2011

Vem f-n är Billy Butt

undrar en senkommen läsare kanske. Jo det är en person som belastat vårt rättsväsende med hitintills ca tio resningsansökningar för våldtäkter han dömts och avtjänat straff för. Vi skattebetalare betalar givetvis hans nota, för så fungerar ett rättssamhälle.

Man ska inte kvälja dom heter det, men detta är ett evinnerligt kväljande. Han orsakar oss således kväljningar.

Vem f-n är Billy Butt

Jag lånade en bok med ovanstående titel av en okritisk granne som tydligen hade uppskattat den flerfaldigt våldtäktsdömde Billy Butts självförhärligande och egotrippade partsinlaga. Jag har till skillnad från grannen läst Billy Butts domar och begränsade därför min läsning till hur han beskriver sina brott. Mycket väsen för lite ull blir då min kommentar. Läs domarna i stället!

måndag 11 juli 2011

Sjuåring knivhuggen till döds

Ibland vill man inte köpa tidningen
Ibland vill man inte läsa
Ibland vill man inte
Men ändå har det oerhörda hänt

Ett barn har dödats
Inte av en olyckshändelse
Utan med vett och vilje av sin egen far

Femtiotre år och arbetslös sedan ett år
Dragit sig undan släktingar och vänner
Nu ville frun skilja sig - då dödar han sonen

tisdag 5 juli 2011

Marks kommun igen

Beslut om umgänge med ursprunglig fosterfamilj togs också upp till diskussion på sociala nämndens möte idag. Beslutet hade tydligen fattats i sociala utskottet utan att vare sig barnens ombud eller den biologiska mamman fått ge sina synpunkter. Sociala utskottet ska nu hålla ett nytt möte som kompletteras med detta.

Marks kommun överklagar

Marks sociala nämnd har sammanträtt och kommit fram till att överklaga beslutet som säger att fosterbarnen Fanny och Rasmus inte ska återföras till sina ursprungliga fosterföräldrar Eva och Anders.

Vid nästa kommunalval står de i nämnden som röstade nej eller reserverade sig till svars inför sina väljare.

måndag 4 juli 2011

Nu har jag JO-anmält Marks kommun.

Vad jag anmäler:

Det har beslutats att två barn som förekom i SVT:s ”Uppdrag granskning” ska få ha kvar sin kontakt med samt besöka sitt ursprungliga fosterhem. Ändå verkställs ej detta beslut med hänvisning till att Förvaltningsrättens beslutat att barnen ska kvarbo i nuvarande fosterhem. Men att träffa de psykologiska föräldrarna är ej kopplat till frågan om var barnen ska bo ej heller till vad Förvaltningsrätten beslutat. Helgen 2/7-3/7 skulle barnen besökt hemmet.

Vad jag anser är fel:

Beslutet att barnen ska få ha kvar sin kontakt med/besöka sitt ursprungliga fosterhem verkställs ej utan hindras.

Övriga upplysningar:
Det har beslutats att barnen ska få ha kvar sin kontakt med/besöka sitt ursprungliga fosterhem. Att umgås med sina första fosterföräldrar, som haft hand om dem från det att de var fyra veckor resp. elva månader gamla och därefter under fyra år, innebär för barnen att hålla och behålla kontakten med sitt ”psykologiska hem” enär de är uppvuxna där. Att träffa de "psykologiska föräldrarna" är av vikt för barnens framtida utveckling och i linje med FN:s barnkonvention och barnperspektivet. En tjänsteman vid förvaltningen ska inte efter eget huvud obstruera och hindra ett besluts verkställighet så som här skett.

Littorin går i repris

Både gårdagens och dagens Aftonbladet beskriver turerna kring Littorins avgång häromåret och de avslöjanden som görs är synnerligen obehagliga för ett f.d. offer till en pedofil att läsa.

Vad är det som gör att:

en minister söker sexuella kickar hos en liten flicka?
en familjefar vill något sexuellt med en liten flicka?
en vuxen man söker sexkontakt med en liten flicka?

Fosterbarnen i Mark och deras "psykologiska föräldrar"

Jag ringde Per Olof Hermansson, Marks socialnämnds ordf. och frågade hur det gått med överklagandet av förvaltningsrättens beslut. Efter övervägande överlämnar han nu detta till nämnden att ta ställning till i morgon 5/7.
Då kommer vi alltså att få veta om socialnämnden i Mark har kurage nog att begära prövning av förvaltningsrättens beslut som gick emot Marks kommuns tidigare beslut om att Fanny och Rasmus skulle återföras till det enda riktiga hem de känt, nämligen hos "de psykologiska föräldrarna" som gett dem deras känslomässiga hemvist och grundtrygghet.

Ett tidigare fattat beslut om att Fanny och Rasmus ska få besöka fosterhemmet i Mark verkställdes inte med hänvisning till förvaltningsrättens dom, som dock helt saknar relevans i sammanhanget.
Att barnen ska hålla kontakt med fosterföräldrarna i Mark beror ju på att de är barnens "psykologiska föräldrar". Den kontakten bör bestå oavsett var barnen döms att bo. Annars drabbas återigen de båda minderåriga barnen som Marks kommun handskats så illa med.
Den 5/7 får vi veta hur nämnden tacklar också denna fråga.

I samtalet med socialnämndens ordf. undrade jag givetvis hur han som representant för KD, ett parti som formulerar sig som kärnfamiljens försvarare, ser på familj och tillhörighet när det gäller "psykologisk familj".
Där gav han ett tydligt positivt besked vilket jag tackar för.

söndag 3 juli 2011

Fosterbarnen i Mark än en gång

Ju mer jag läser om fosterbarnen i Mark desto mindre tror jag på vår demokrati där politiskt tillsatta förtroendevalda utan vare sig kompetens, insikt eller kunnande sätter sig till doms över människors liv.

Särskilt när det gäller barn är det vanskligt att fatta tokiga beslut för det syns inte förrän långt senare i livet när beslutet var fel och till skada för barnet.

Uredningar sköts av socionomer vars utbildning i huvudsak skummar igenom sociallagstiftningen och förvaltningslagen. Barnpsykologer är de inte, inte heller kristerapeuter.

Precis som kändisjournalister korrumperas, korrumperas socialarbetare av att möta advokater, läkare, psykologer och andra högutbildade specialister.

När journalisten blir linslus och ställer sig bredvid rocksångaren/filmstjärnan på bild börjar socionomen känna sig som psykolog/läkare/advokat för att man umgåtts med sådana på arbetet.

Sedan läggs socionomernas utredningar och tyckanden i knät på folkvalda fegisar och skvallertanter i nämnden.

Men innan man lägger fram utredningen och utredarens förslag till åtgärd gör man - helt olagligt - en muntlig och oredovisad presentation av fallet.


Där säger man t.ex:

Här är utredningen, men vi har inte hittat bevis för __ så det har vi inte skrivit in, men vi har starka indikationer för att __ förekommit.
Om vår föreslagna åtgärd klubbas av nämnden idag kommer det att ge oss den tid som behövs för att få fram bevis som visar att __ förekommit i fallet.


Det här har socialarbetare själva berättat för mig att man tar till. Det är lagvidrigt eftersom det skapar saker utanför protokollet som blir omöjliga att överklaga eftersom de inte nedtecknats eller protokollförts någonstans.

Jag undrar om det kanske inte förekommit något liknande i detta fall?