fredag 12 augusti 2011

Årets hjältemama i tidningen Mama

Jag har nominerat den mamma i Marks kommun som i flera år tog hand om två vanvårdade barn som fosterbarn från 3 veckors resp. 11 månaders ålder. Hon var med i SVT:s Uppdrag Granskning efter att socialen felaktigt flyttat barnen efter flera år. Barnen har sedan denna flytt, som Socialstyrelsen kritiserat, flyttats ytterligare flera gånger. Sedan cirkulerar ärendet i socialnämnd, socialstyrelse, förvaltningsrätt och snart kammarrätt. Mamman har fortsatt kämpa för barnen, som båda vill tillbaka hem till sin första fosterfamilj. Trots motstånd och trots att hon angripits och hånats på bloggar och facebook, bl.a. av en politiker i Marks socialnämnd, fortsätter mamman kämpa för barnen. Av inblandade i ärendet är det bara hon som respekterar barnperspektiv och barnkonvention. Hon har bl.a. föreslagit statsrådet Maria Larsson att införa lagar och ändring av befintliga lagar för att stärka barns rätt så liknande fall ej upprepas. Därför nominerar jag henne.

Gör som jag, mejla din nominering till hjaltemama@mama.bonnier.se och berätta varför du tycker just denna mamma är en hjältemama.

Nomineringsperioden pågår 5 - 21 augusti.