söndag 17 januari 2010

Delbetänkande av Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, S 2006:5

Min intervju förekom i denna rapport men utskriften jag fick var summarisk och hafsig. När jag ville lämna in en skrivelse till utredaren och gick till Regeringsgatan där jag intervjuats hade utredningen flyttat. Vaktmästaren i receptionen visste inte vart. Utredarens utsaga fick stå oemotsagd pga detta.

Viktiga saker hoppades över:
Jag sattes i ett opåsett fosterhem utomlands, nämligen i Frankrike
vilket är omöjligt enligt både svensk och fransk lag.
I själva verket sattes jag på en fransk bondgård
och inte i det påstådda fosterhemmet
och utnyttjades sexuellt av

en pedofil som arbetade i 25 år
på Stockholms Stads Barnavårdsnämnd
som läkare utan läkarlegitimation
på dispens - i 25 år - från Socialstyrelsen.


Jag har skummat igenom delbetänkandet men inte funnit att man uppmärksammar den person som under lång tid förgrep sig på barn
i sin tjänstgöring på BvN. Det ger mig en obehaglig känsla av att man fortfarande vill dölja detta.
Man pratar om övergrepp av privatpersoner i fosterhemmen.
Men när det gäller en myndighetsperson
som begått övergrepp mot omhändertagna barn
är tystnaden m o n u m e n t a l !

Samma Socialstyrelse
som gav dispenser till en pedofil
u t r e d e r nu övergreppen
.
Vill man dölja sin medverkan till dessa?

Jag mötte en gång Tiina Rosenberg som recenserat Trasdocka i SvT och hon berättade att hon innan min bok kom ut hade mött en kvinna som berättade en historia liknande min, om en läkare på BvN som förgrep sig på henne. Just denne "läkare" jag råkade ut för erhöll så småningom legitimation men blev föremål för utredning på 90-talet pga överförskrivning av narkotika till Stockholms narkomaner. Han fråntogs dock ej sin legitimation eftersom han påstod att han skulle pensionera sig. Men förskrivningen fortsatte. Varje måndag satt han (född 1929) på McDonald's vid Slussen med tre (3) mobiler på bordet och tog emot beställningar på recept. 500 kr var taxan. I missbrukarorganisationen Brukarföreningen ses han fortfarande som en hjälte, en Jesus-figur, som "hjälpt" missbrukare! Man polemiserade mot HSAN och Socialstyrelsen när frågan om indragning av hans legitimation kom upp. En man fick ca 3000 Rohypnol av honom på 2½ månad, en annan man fick medicin mot mensvärk! En känd missbrukare på Dramaten fick även han gott om piller av samme doktor. Men 2004 sa HSAN stopp.
Jag har hört att en av hans närstående intervjuats i utredningen om fler offer samt att BvN-kollegor kände till doktorns böjelse för de småflickor han genom arbetet kom i kontakt med.

Först i september 2051
blir materialet offentligt
.

Det är klart att varje kommun har ansvar för tillsyn, placering osv.
Men Socialstyrelsen har som statlig myndighet
ett ö v e r g r i p a n d e ansvar
.

Att denna myndighet gett dispenser i 25 år åt en pedofil vill man uppenbarligen än idag inte medge. Det är kanske för färskt, sista dispensen gick ut 1984 om jag minns rätt? Då hade han
Dispens för vikariat som överläkare
för barn
och ungdom i den sociala barnavården
.
Det är tjugosex år sedan. Min egen kris inträffade när jag blev femtio år, år 1994. Om jag gissar rätt kanske min förövares senaste offer föddes 1985 och en femtioårsdag inträffar då 2035 om inte offret begår självmord eller förolyckas genom drogbruk, vilket tyvärr är vanligt. Det kan alltså bli kanske ytterligare tjugofem års lidande för senare tiders "trasdockor".

Jag vill tacka

LARS ASKLUND

1:e arkivarie MARIE SALLNÄS

docent i socialt arbete INGRID SÖDERLIND

docent BJÖRN WRANGSJÖ

docent i barn/ungdomspsykiatri CAROLINA ÖVERLIEN

fil dr

som tillsammans skrivit en debattartikel i SvD där de kräver ekonomisk kompensation för de som utsatts för vanvård i den sociala barnavården. Heder åt er!

söndag 10 januari 2010

Helenmordet - ett sår som aldrig läker

Idag läser jag att Helens mördare tagit sitt liv och återigen när Helen nämns går det som en chockvåg genom kroppen.

Jag minns när hon försvann. Ångesten kring sökandet. Chocken och smärtan vid beskedet att hennes kropp återfunnits. Alla dessa år, alla dessa frågor.

Efter 15 år greps han. Trots gedigna bevis vägrade han erkänna utan påstod sig vara oskyldig. Nu är han borta. Sörjd av ingen.
Saknad av ingen.

Såret han tillfogade oss alla har nu på nytt rivits upp. Det får aldrig läka. Det kan heller aldrig läka. Jag kan inte passera Hörby eller ens se namnet på kartan utan att tänka på henne.
Jag glömmer henne aldrig.
Idag går mina tankar till Helens anhöriga.

fredag 1 januari 2010

Gott Nytt År

Kungen höll tal i tv och talade om FN:s barnkonvention (som Sverige skrivit under men inte följer). Nu vill han och hans fru starta ett "forum för barn". Hedervärt! Det ser vi fram emot!