lördag 30 juli 2011

Bosse Löthéns bok Jag älskar den pojken

Bosse Löthén tar fram saker som kanske inte var så tydliga i Patrik Sjöbergs bok Det du inte såg: beundran inför och beroendet av förövaren. Incestbrott kännetecknas av en obalans mellan den vuxne och barnet som drabbas. En vuxen har makt, tolkningsföreträde och trovärdighet i omvärldens ögon. En vuxen har också mer kännedom om lagar och rättigheter än vad ett barn har. Barnets maktlöshet inför förövaren illustreras i Löthéns bok, samtidigt som vuxenvärldens svek förtydligas med lärare som tittar bort och föräldrar som inte klarar föräldrarollen. Ramberättelsen fylls av musikaliska referenser och stockholmiana, bl.a. från kv. Mullvaden där jag själv en gång bodde.

Boken är lättläst och handlingen drivs framåt med citat ur punktexter och musikaliska förbilder. Det är ingen tung och svårmodig text att läsa även om den skildrar misshandel, övergrepp och självmordsförsök. Under ytan finns en obändig livslust och vilja till revansch.

Patrik Sjöbergs och Bosse Löthéns böcker ger röst åt pojkar som utnyttjas sexuellt. Jag älskar den pojken är ett utmärkt komplement till Det du inte såg. Rekommenderas varmt!

Inga kommentarer: