lördag 16 juli 2011

Årets röst - Patrik Sjöberg

Stort grattis till Patrik Sjöberg som givit röst åt alla ohörda och osedda pojkar som utsatts och utsätts sexuellt! Grattis inte bara till äran utan även till pengarna och din härliga kommentar: Nu kan jag jobba hårdare!

9 kommentarer:

Anonym sa...

Han outar en död man.
Så praktiskt och enkelt.
Han kan inte försvara sig.
Men oj, det skall inte en
person som misstänks för denna
typ av brott få göra heller.
Allt enligt feminismaffian 2011.

- Krossa feminismen!

Yvonne Domeij sa...

De pojkar som utsatts av Patrik Sjöbergs förövare kunde som barn inte försvara sig. Förövaren var vuxen och de stod i beroendeställning till honom. I Patrik Sjöbergs fall var det extra allvarligt genom att förövaren flyttade in i barnets hem och manipulerade modern. Patrik Sjöberg har som vuxen heder av att ha vågat ge röst åt barn som utnyttjas sexuellt av hänsynslösa vuxna män. Kopplingen till feminism är däremot svår att förstå. Det här är inte en blogg om feminism utan om pedofili. Du försöker väl ändå inte hävda att bara feminister är mot och att icke-feminister skulle vara för pedofili? Trams!

Anonym sa...

Jag tycker bara att det är viktigt i en demokrati att brott prövas i domstol och inte på gatan. Jag är inte emot att detta hade prövats och visade det sig att han var skyldig så skulle han åkt i kurran. Men det finns en etisk problematik kring detta som inte bara jag har tagit upp.

Yvonne Domeij sa...

Tränarens/förövarens brott har inte "prövats på gatan". Då tar man lagen i egna händer, dömer och straffar som i kriminella kretsar. Ingen är dömd eller straffad här. Patrik har rätt till sin berättelse och rätt att föra ut sin berättelse precis som alla barn som utnyttjats sexuellt. Tidigare tog förövaren tolkningsföreträdet. Nu har Patrik återtagit sin rätt att uttrycka det skedda helt i linje med tryckfrihetsförordning och yttrandefrihet, våra grundlagsfästa rättigheter. Den ligger en ytterst allvarlig etisk problematik i att dessa rättigheter som är fundamentala i en demokrati ifrågasätts.

Hans sa...

Patrik har rätt till sin berättelse och rätt att föra ut sin berättelse precis som alla barn som utnyttjats sexuellt. Tidigare tog förövaren tolkningsföreträdet. Nu har Patrik återtagit sin rätt att uttrycka det skedda helt i linje med tryckfrihetsförordning och yttrandefrihet, våra grundlagsfästa rättigheter. Den ligger en ytterst allvarlig etisk problematik i att dessa rättigheter som är fundamentala i en demokrati ifrågasätts.

Jag är liksom du Yvonne, glad att Patrik Sjöberg fick priset. Men, tyvärr tror jag att Sjöberg och andra överlevare inte riktigt har de rättigheter som du nämner. Om Viljo Nousiainen hade varit i livet, och om han hade valt att stämma Sjöberg för förtal, är jag inte säker på att Sjöberg hade vunnit en sådan process. Tyvärr!

Jag är verkligen bekymrad över förtalsreglerna. Jag tror att dessa regler står i vägen för överlevares rättigheter att offentligt berätta vad de varit med om.

Just nu pågår ett mål som gäller precis detta vid Örebro Tingsrätt, Bengt Nordin stämmer Camilla Danilda. http://www.svb.se/nyheter/bengt-nordin-st%C3%A4mmer-sin-dotter

Yvonne Domeij sa...

Jag tror tyvärr att Sjöberg med flera inte fullt tillerkänns dessa rättigheter.

Min egen förövare har vid flera tillfällen försökt stoppa min bok, t.o.m. före tryckning genom hot om stämning mot förlaget. Därefter hindrades distribution av samma skäl. Senare har samma hot dykt upp i samband med föredrag jag kontrakterats för. Där har arrangören hotats av stämning. Mer än fem år har förflutit med ständiga stämningshot utan att förövaren förverkligat dem. Det är alltså enbart hot: jag och mina samarbetspartners ska skrämmas till tystnad!

På denna blogg har jag 13/7 2009 i inlägget
Ett brev...
publicerat ett brev där förövaren outas men där jag maskerat allt som kan leda till hans identifiering.

Det ska bli mycket intressant att se vad Bengt Nordins stämning mot Camilla Danilda leder till. En diskussion behövs uppenbarligen. Tack för länken!

Anonym sa...

Bra Yvonne att du skriver om det här och att fler vågar berätta vad dom utsatts för.

Låt förövarna stämma, vi kan nog se till att ordna insamlingar för brottsoffren som aldrig fått upprättelse och som sedan dessutom stäms av sina förövare.

Det är dags att bryta tystnaden och du Yvonne var en av de första. Fler kommer följa efter Patrik och det här gör pedofilerna livrädda som tidigare kunnat skydda sig bakom offrens rädsla för stämningar.

Men serdu, det är slut med det nu. Pedofilerna har haft sin tid i skydd av tysthet. Nu skriker vi högt för offren. Hans, om Camilla Danilda skulle bli ålagd med skadestånd så ser vi till att ordna en insamling åt henne.

Tystnaden är förövarnas bästa skydd. Vi har brutit den tystnaden!

Åke

Anonym sa...

Från länken som Hans hänvisar till:

"– Jag lämnar ut mycket av mig själv, men inga platser, inga namn, inget som knyter boken till Inger och Bengt, säger Camilla Danilda och fortsätter:
– Jag är inte intresserad av att bråka. Men man måste kunna få prata. Det största hotet mot pedofiler är att man pratar om det.

Leif Ericksson, Camilla Danildas försvarsadvokat, menar att boken inte kan innebära förtal eftersom här varken finns namn- eller platsangivelser.
– Det här är inte ett förtalsbrott. Hon har full rätt att berätta om sitt liv, om sin barndom och uppväxt. Hennes minnen bekräftas dessutom av brodern. Genom att hon inte heller namnger någon i sin bok så kan man inte göra kopplingen annat än i stämningsansökan. Det är fullständigt obefogat. Det känns tryggt i det rättsliga läget, säger Leif Ericksson, och fortsätter:
– Det är inte helt ovanligt att man berättar om sin traumatiska uppväxt. Men däremot är det ovanligt att man stämmer någon för en sådan bok. Den uppmärksamhet som man påstår sig vilja undvika blir ett faktum genom stämningen.

Leif Ericksson menar att stämningen av brodern är lika obefogad:
– Brodern har blivit stämd bara för att ha länkat och skrivit några uppskattande ord om boken. Det känns ännu mer långsökt att det skulle vara olagligt, säger han"

Ser inte ut att bli något av det där eftersom det är gubben som hänger ut sig själv genom stämningen. Där kan man nog säga att hissen inte går ända upp!

Yvonne Domeij sa...

Tack Åke för dina ord! Idén om en insamling är inte dum. Den kan komma att behövas!

Snart infaller "Trasdockans Dag" en återkommande manifestation för utsatta barn dvs. pedofilernas offer. Delta gärna!