måndag 4 juli 2011

Nu har jag JO-anmält Marks kommun.

Vad jag anmäler:

Det har beslutats att två barn som förekom i SVT:s ”Uppdrag granskning” ska få ha kvar sin kontakt med samt besöka sitt ursprungliga fosterhem. Ändå verkställs ej detta beslut med hänvisning till att Förvaltningsrättens beslutat att barnen ska kvarbo i nuvarande fosterhem. Men att träffa de psykologiska föräldrarna är ej kopplat till frågan om var barnen ska bo ej heller till vad Förvaltningsrätten beslutat. Helgen 2/7-3/7 skulle barnen besökt hemmet.

Vad jag anser är fel:

Beslutet att barnen ska få ha kvar sin kontakt med/besöka sitt ursprungliga fosterhem verkställs ej utan hindras.

Övriga upplysningar:
Det har beslutats att barnen ska få ha kvar sin kontakt med/besöka sitt ursprungliga fosterhem. Att umgås med sina första fosterföräldrar, som haft hand om dem från det att de var fyra veckor resp. elva månader gamla och därefter under fyra år, innebär för barnen att hålla och behålla kontakten med sitt ”psykologiska hem” enär de är uppvuxna där. Att träffa de "psykologiska föräldrarna" är av vikt för barnens framtida utveckling och i linje med FN:s barnkonvention och barnperspektivet. En tjänsteman vid förvaltningen ska inte efter eget huvud obstruera och hindra ett besluts verkställighet så som här skett.

Inga kommentarer: