torsdag 14 juli 2011

Vem f-n är Billy Butt

undrar en senkommen läsare kanske. Jo det är en person som belastat vårt rättsväsende med hitintills ca tio resningsansökningar för våldtäkter han dömts och avtjänat straff för. Vi skattebetalare betalar givetvis hans nota, för så fungerar ett rättssamhälle.

Man ska inte kvälja dom heter det, men detta är ett evinnerligt kväljande. Han orsakar oss således kväljningar.

Inga kommentarer: