måndag 4 juli 2011

Fosterbarnen i Mark och deras "psykologiska föräldrar"

Jag ringde Per Olof Hermansson, Marks socialnämnds ordf. och frågade hur det gått med överklagandet av förvaltningsrättens beslut. Efter övervägande överlämnar han nu detta till nämnden att ta ställning till i morgon 5/7.
Då kommer vi alltså att få veta om socialnämnden i Mark har kurage nog att begära prövning av förvaltningsrättens beslut som gick emot Marks kommuns tidigare beslut om att Fanny och Rasmus skulle återföras till det enda riktiga hem de känt, nämligen hos "de psykologiska föräldrarna" som gett dem deras känslomässiga hemvist och grundtrygghet.

Ett tidigare fattat beslut om att Fanny och Rasmus ska få besöka fosterhemmet i Mark verkställdes inte med hänvisning till förvaltningsrättens dom, som dock helt saknar relevans i sammanhanget.
Att barnen ska hålla kontakt med fosterföräldrarna i Mark beror ju på att de är barnens "psykologiska föräldrar". Den kontakten bör bestå oavsett var barnen döms att bo. Annars drabbas återigen de båda minderåriga barnen som Marks kommun handskats så illa med.
Den 5/7 får vi veta hur nämnden tacklar också denna fråga.

I samtalet med socialnämndens ordf. undrade jag givetvis hur han som representant för KD, ett parti som formulerar sig som kärnfamiljens försvarare, ser på familj och tillhörighet när det gäller "psykologisk familj".
Där gav han ett tydligt positivt besked vilket jag tackar för.

Inga kommentarer: