fredag 5 december 2008

Tito Beltran återigen


I dag skriver DN att JK rekommenderar HD att avslå Tito Beltrans resningsansökan.

2 kommentarer:

Yvonne Domeij sa...

HD avslog som väntat Tito Beltrans begäran om prövningstillstånd.

Yvonne Domeij sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.