onsdag 22 juni 2011

Barnen i Marks kommun flyttas inte

beslutade förvaltningsrätten idag.

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2477988/fosterbarnen-i-mark-far-inte-komma-hem

Jag är oerhört ledsen och beklagar verkligen dagens beslut. Att tala om "ytterligare en separation" och den biologiska mammans bristande förtroende samt att bortse från expertutlåtandet om barnens anknytning till familjehemmet i Mark är inte att se till barnens intresse.

Att följa dessa barns resa genom livet är ingen rolig process när socialnämnden får sköta (eller rättare sagt missköta) det hela. Barnen omhändertogs under uppseendeväckande former då den äldsta var ca 11 månader. Den yngste nyfödde som blixtomhändertogs kände socialen inte ens till vid tillfället! Babyn, som var svårt undernärd och döende lades in på sjukhus och fick dropp. Utgången var oviss. Dessa två små hamnade i Mark hos en fosterfamilj som månat om dem i många år, men när soc får för sig (av ekonomiska orsaker?) att barnen ska slussas tillbaka till den biologiska modern börjar bekymren. Barnen börjar sängväta och ängslas inför umgänge med modern, som lever med en man som dömts för dels våldsbrott, dels sexualbrott mot barn. I stället för att företräda barnen enligt barnperspektivet och enligt FN:s deklaration om barnets rättigheter flyttar soc barnen till en annan familj och ytterligare en annan osv. Den biologiska mamman har ambulerat mellan tillfälliga adresser och där har ingen trygghet funnits. Dessa barns trygghet och fasta punkt har varit hos fosterfamiljen i Mark.

Förvaltningsrätten har nu fattat ett nytt vansinnigt beslut. De som betalar med sina liv är två ännu små barn, som gråter och längtar åter till den enda riktiga familj de haft.

5 kommentarer:

narran sa...

Hur vet du att barnen gråter och längtar till den avpolleterade fosterfamiljen? Den utredare som ansåg att de skulle tillbaka till det första familjehemmet hade aldrig träffat barnen. De personer som träffat barnen ansåg att de skulle vara kvar i det nuvarande familjehemmet där barnen mår bra och sammarbetet med biomamman fungerar. För en gåpngs sku7ll har förvaltningarätten fattat ett klokt och genomtänkt beslut. Givetvis är biomammans förtoende mot det första familjehemmet helt borta sedan fostermamman laggt ut käönsliga perosnuppgifter om henne på nätet.

Anonym sa...

Yvonne,
Fostermamman Eva har uppmärksammat ditt skrivna.
http://fostermamman.blogspot.com/2011/06/reaktioner-i-press-och-bloggar.html
Patrik Nyberg

Yvonne Domeij sa...

Tack igen Patrik för att du jobbar idogt och uppmärksammar saker som samhället vill gömma undan och dra ett täcke av glömska över!

Yvonne Domeij sa...

Till "narran" vill jag säga att jag vet genom egen erfarenhet för jag själv blev flyttad från ett bra fosterhem till misär i biohemmet, därpå ett nytt fosterhem där jag våldtogs. Mina goda fosterföräldrar ville ge mig en trygg uppväxt, men stred för mig till ingen nytta. Efter 4½ års terapi +min bok Trasdocka (Ordfront 2006) +Utredningen om vanvård i den sociala barnavården föreslås jag "kompensation" 250.000 kr men förstörd barndom kan inte kompenseras.

HÄR och NU gäller för barnen i Mark som bör återföras till Eva enligt FN:s barnkonvention och barnperspektivet. Det tar lång tid innan skador från barndomen kommer i dagen, därför bör man handskas ytterst varsamt med barn och inte bolla dem hit och dit som man gjort i Marks kommun. Barnens bästa måste stå i främsta rummet, inte biomammans svårighet att samarbeta med fosterfamiljen i Mark. Den beror det kanske mer på henne själv än på fosterfamiljen, har du inte tänkt på det? Likaså kanske kommunens idé om att barnen en gång ska slussas tillbaka till biomamman beror på att det kortsiktigt ses som billigast för kommunen. Men dyrast för barnen, givetvis, som betalar med sina liv.

Att ens tänka tanken att sätta barn i ett hem där det finns en vuxen som dömts för våldsbrott och sexualbrott mot barn visar hur totalt empatilöst och inkompetent Marks kommun handskats med detta. Det är mycket som "anses" när det gäller dessa barn och svaret på eländet lär komma NÄR och OM barnen blir stora nog att själva berätta. Tyvärr är missbruk och förtida död en vanlig konsekvens av en förstörd barndom.

Om känsliga "perosnuppgifter" vill jag bara säga: en lögn blir inte mer sann för att den upprepas. Eva är värd all respekt som inte förtröttas i sin kamp för barnen. Kasta inte skit på den som verkar vara den enda med hjärta och anständighet i den erbarmliga soppa som skapats av Marks kommun.

Anonym sa...

http://cattasbubbla.se/2011/06/23/for-barnens-basta/

Yvonne,
Bloggtips.
På Cattasbubbla diskuteras det tragiska beskedet.
Patrik Nyberg