torsdag 10 februari 2011

250.000 sek

har regeringens utredare föreslagit som kompensation till barn som vanvårdats av samhället. Låt oss begrunda om förslaget överhuvudtaget kommer att förverkligas. Låt oss också begrunda om beloppet kommer att jämkas. Låt oss därpå begrunda om kompensation är ett förtäckt sätt att göra ett, som det borde heta, skadestånd beskattningsbart. Låt oss även begrunda hur vanvårdat ett vanvårdat barn måste vara för att kunna få komma i åtnjutande av den lilla kompensation som föreslås.
Samhällets styvbarn Anne Skånér vill bara tacka och ta emot enligt TV4Nyheterna. Så förenklat kan inte jag se på det.

3 kommentarer:

Anonym sa...

jag beklagar om du tror jag bockar o tar emot. jag sa att om vi får ersättning är det bara att tacka..ja skulle jag säga nej till ers'ttning eller..
jag ser många problem innan denna del är klar, men krav måste vara realistiska och möjliga att driva. I det här fallet krävs att läsa och se vad utredningen verkligen säger...jag tänker ibland att många gör det så lätt att säga å det blev inte jag som tänkt..nej inte som jag tänkt heller fullt ut...men vi kan alltid jobba för förbättringar.
det här är bättre än vad någonsin presenterats i Sverige inte minst när det gäller insatser för att förhindra i framtiden,anne skåner

Yvonne Domeij sa...

Jag har ifrågasatt om FÖRSLAGET kommer att
1. förverkligas
2. jämkas
3. beskattas
plus kommenterat ett citat från dig på TV4. Om det citatet är felaktigt måste du ta upp det med TV4.

Yvonne Domeij sa...

"om vi får ersättning är det bara att tacka"
Ersättning har det inte talats om och går självklart inte heller att förverkliga, hur skulle det gå till?
"skulle jag säga nej till ers'ttning"
Se ovan
"krav måste vara realistiska och möjliga att driva"
I det här fallet kan inga krav ens ställas pga. preskription och slutprodukten på det hela (efter minst tre utredningar) kommer att ligga i riksdagens händer.
"många gör det så lätt att säga det blev inte jag som tänkt"
Det var INTE lätt för mig att säga: det blev inte som jag tänkt, för det tog 3½ år för mig att skriva min bok Trasdocka och innan jag ens kunde börja skriva hade det gått 42 år. Många andra är tystade för gott genom förtida död. Många har inte kunnat uttala sig i vanvårdsutredningen pga. den smärta det innebär att ens tala om det de utsatts för.
"det här är bättre än vad någonsin presenterats i Sverige"
Ja, det är bättre för hittills har det ju tystats ned. Jag är ändå inte nöjd eftersom utredningens delbetänkande har stora brister på viktiga punkter.
"insatser för att förhindra i framtiden"
Det behövs insatser nu, i NUTID! Socialarbetares ständiga hänvisning till sekretess när de blir granskade i t.ex. Uppdrag granskning gör det fortfarande hopplöst att få rätsida på brott mot barn som står under samhällets ansvar.