söndag 17 januari 2010

Jag vill tacka

LARS ASKLUND

1:e arkivarie MARIE SALLNÄS

docent i socialt arbete INGRID SÖDERLIND

docent BJÖRN WRANGSJÖ

docent i barn/ungdomspsykiatri CAROLINA ÖVERLIEN

fil dr

som tillsammans skrivit en debattartikel i SvD där de kräver ekonomisk kompensation för de som utsatts för vanvård i den sociala barnavården. Heder åt er!

Inga kommentarer: