lördag 21 januari 2012

Felicia försvann - 5

I UNT recenserade Marie Louise Samuelsson Felicia försvann. Jag kunde inte avhålla mig från att kommentera enligt nedan.

http://www.unt.se/kultur/litteratur/om-ratten-att-vara-oforsonlig-1638200.aspx

Bokens innehåll upprör och författaren ifrågasätts för media har varit medskapare till en myt och således medvållande till det som skildras i Felicia försvann. Varje människa har rätt till sin egen historia och fram till nu har Felicia varit fråntagen sitt tolkningsföreträde i det offentliga rummet. Boken handlar om henne själv, hennes barndom och dess följder. Hennes mamma är varken huvudperson i Felicias liv längre eller i boken. Fokus bör ligga på sak och inte person. Det handlar inte om hämnd eller familjefejd utan om ett barns utsatthet skildrat av det idag vuxna barnet. Vad gäller sanningshalten i det som recensenten uttrycker som "faktisk eller upplevd vanvård" är det upp till oss läsare att bedöma trovärdigheten. Jag upplever boken som mycket återhållsam och tror att en hel del har utlämnats.
Det kunde varit värre men är illa nog som det är.

Inga kommentarer: