lördag 2 augusti 2008

Nytt datum för Tito Beltran i hovrätten!

Tito Beltran ska infinna sig i
Hovrätten för Västra Sverige
Box 40
401 20 Göteborg

Den 3 september 2008
Besöksadress: Packhusplatsen 6, Göteborg

Mål nr B 2019-07 handläggs av rotel 14.
tel nr till hovrätten: 031 701 22 00
fax nr till hovrätten: 031 774 29 43
e-mail: hovratten.vastrasverige@dom.se

Rättegångar och domar är till stor del offentliga. Tito Beltran har gett uttryck för att hans mänskliga rättigheter åsidosatts och att det svenska rättsväsendet skulle vara rasistiskt. Vare sig du tror att en oskyldigt dömts i Ystad eller att en skyldig gått fri i Varberg är det intressant att se hur hovrätten dömer. Hovrätten e-mailar domen till dig om du begär det!

Inga kommentarer: